• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

Zakres świadczeń alimentacyjnych należnych dziecku od rodziców z tytułu obowiązku alimentacyjnego obejmuje także wydatki o charakterze naukowym i oświatowo-wychowawczym, a więc między innymi środki na uzyskanie wykształcenia średniego i studiów wyższych. W sytuacji, gdy dziecko nie jest samodzielne ekonomicznie, kwoty pieniężne przekazane przez rodzica na dziecko w związku z jego nauką, nie stanowią darowizny, lecz są jedynie wykonaniem obowiązku alimentacyjnego - uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.

Dnia 9 maja 2016 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretacje indywidualną w zakresie skutków podatkowych otrzymywania przez dziecko kwot od rodziców na jego utrzymanie podczas studiów do momentu podjęcia pracy zarobkowej.

W sytuacji, gdy dziecko nie jest samodzielne ekonomicznie, kwoty pieniężne przekazane przez rodzica na dziecko pozostające na utrzymaniu rodzica w związku z nauką dziecka, nie stanowią darowizny, lecz są jedynie wykonaniem obowiązku alimentacyjnego.

Rodzice spełniają obowiązek alimentacji na wiele sposobów, na przykład przekazując środki pieniężne swoim dzieciom (małżeńskim i pozamałżeńskim) na zakup odzieży, książek, żywności czy ich edukację. Jednak nie są to darowizny. Przez umowę darowizny darczyńca, zgodnie ze swoją wolą i bez istnienia jakiegokolwiek obowiązku prawnego, nieodpłatnie obdarowuje inną osobę. Skoro zaś obowiązek alimentacyjny jest przewidziany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, to jego wykonanie nie może być dobrowolną darowizną. Wobec powyższego są to świadczenia alimentacyjne, które pozostają poza zakresem podatku od spadku i darowizn. Świadczenia alimentacyjne nie są wymienione w art. 1 ustawy o podatku od spadku i darowizn, pozostają poza zakresem opodatkowania tym podatkiem. Przekazanie niesamodzielnemu ekonomicznie dziecku pieniędzy na naukę, nie stanowi podstawy do ich opodatkowania.

IPPB2/4515-45/16-4/MZ - interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 maja 2016 r.