Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Aleksandra Chołub "Kontrola sądowa decyzji dyscyplinarnych władz polskiego związku sportowego", Lex Sportiva nr IV/2015, Dwumiesięcznik Koła Naukowego Prawa Sportowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. ISSN 2449-5425

Aleksandra Chołub "Rola Parlamentu Europejskiego w procesie wyłaniania członków Komisji Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem wyboru jej przewodniczącego po Traktacie z Lizbony", [w:] Józef M. Fiszer (red.) "Parlament Europejski po Traktacie z Lizbony", Warszawa 2011.

Aleksandra Chołub, Krzysztof Budka "Obywatelstwo Europejskie: instytucja budująca europejską tożsamość" [w:] Jarosław Wojtas (red.) "Tożsamości zbiorowe w dobie globalizacji. Zbiór studiów i analiz" Toruń 2011.

Kancelaria:
ul. Szosa Chełmińska 26 lok. 409
87-100 Toruń
tel. 504 442 165

Adwokatura Polska